Reactie op Nieuwsuur over siliconen(borst)implantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) heeft met belangstelling kennisgenomen van het onderzoek in de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 16 september over siliconen(borst)prothesen.

Borstprothesen worden in Nederland gebruikt voor reconstructieve en esthetische doeleinden. De NVPC benadrukt dat er geen reden is tot zorg of onrust bij vrouwen met borstprothesen.

Vervolgstudie

Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen. Medische hulpmiddelen kunnen soms bijwerkingen hebben. Dit geldt dus ook voor borstimplantaten. Uiteraard neemt de NVPC elk onderzoek serieus. Er is erg veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van borstprothesen. Uit grote onderzoeken naar bijwerkingen van borstprothesen bij duizenden vrouwen bleek dat de prothesen veilig gebruikt kunnen worden voor borstvergroting en reconstructie. Uit de onderzoeken bleek onder andere dat vrouwen met prothesen niet vaker borstkanker, reumatische aandoeningen en bindweefselziekten krijgen dan vrouwen zonder prothesen. Op basis van dit soort onderzoeken en de strenge eisen die worden gesteld vinden de Amerikaanse FDA en de Europese en Nederlandse autoriteiten dat het veilige hulpmiddelen zijn.

De NVPC vindt het wenselijk dat de instanties die de goedkeuring van borstprothesen geven ook de genoemde onderzoeken over de beperkte aantallen vrouwen beoordelen. De NVPC is van mening dat borstprothesen voor veel vrouwen een medisch noodzakelijk hulpmiddel zijn. Pas als er meer gevallen bekend zijn kunnen er consequenties aan de resultaten worden verbonden. De NVPC is voorstander van een bredere vervolgstudie en is blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze handschoen oppakt. Zij zijn hiervoor de juiste instantie. Ook de NVPC zelf blijft proactief met het opzetten en doen van vervolgonderzoek.

Chirurgische bijsluiter

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Voor een vrouw borstprothesen krijgt is het belangrijk dat ze goed wordt geïnformeerd over de risico’s van de operaties en prothesen. Hiervoor hebben de plastisch chirurgen sinds 2015 een zogenaamde ‘chirurgische bijsluiter’, een document vanuit de NVPC waarin de veel voorkomende en ook de zeldzame bijwerkingen van borstprothesen vermeld staan. Op deze manier leggen plastisch chirurgen consequent de nadruk op goede voorlichting.

Implantatenregister

Naast de nadruk op goede voorlichting over eventuele risico’s en complicaties heeft de NVPC in 2015 uit eigen initiatief het landelijk borstimplantatenregister geïntroduceerd. Dit register stelt ons in staat om alle prothesen in Nederland te registeren en sneller eventuele complicaties te signaleren. De NVPC is de eerste vereniging ter wereld die een dergelijk implantatenregister heeft opgezet. De bijwerkingen van prothesen zoals genoemd in Nieuwsuur worden ook in dit register geregistreerd om in de toekomst betere informatie te hebben om mensen goed voor te kunnen lichten. Vrouwen die na april 2015 borstprothesen hebben gekregen kunnen bij de plastisch chirurg die ze behandeld heeft informeren of ze in het register staan.

Samenvattend: Plastisch chirurgen gaan niet over de toelating van prothesen of kwaliteitsmeting van borstprothesen die op de markt zijn. Wel is de NVPC sinds jaar buitengewoon proactief bezig met de bestudering van de bijwerkingen van borstprothesen om vrouwen van de beste informatie te voorzien. De NVPC vindt op basis van de uitzending van Nieuwsuur dat een grondige vervolgstudie noodzakelijk is. De NVPC blijft zich dan ook inzetten voor verder onderzoek in dit onderwerp en pleit voor meer aandacht hiervoor. De vereniging zet zich onverminderd in voor goede voorlichting over borstprothesen, en verwacht door een verdere verplichtstelling van het implantatenregister te kunnen werken aan nog betere en veiliger zorg voor de patiënt.

Relevante wetenschappelijke artikelen

Janowsky et al, New England Journal of Medicine 2000
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200003163421105
Balk et al; Annals Internal Medicine 2015; http://annals.org/article.aspx?articleid=2468813 (bron: nvpc.nl)