5 oktober 2017 – nvpc.nl

Geen verband aantoonbaar tussen klachten en borstprothesen: verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk

Utrecht, 5 oktober – De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) vindt het inventariserend onderzoek door het RIVM naar gezondheidsklachten bij vrouwen met siliconen borstimplantaten belangrijk. Net als eerder wetenschappelijk onderzoek laat deze inventarisatie door het RIVM geen aantoonbaar verband zien tussen siliconen borstprothesen en het hebben van onbegrepen klachten. Ook het RIVM zelf geeft aan dat er op basis van het onderzoek geen uitspraak kan worden gedaan over de oorzaak van de klachten.

De NVPC neemt iedere klacht serieus. De leden van de beroepsvereniging doen daarom al jaren onderzoek naar klachten bij vrouwen met siliconen borstimplantaten. Bovendien verwijzen plastisch chirurgen vrouwen met onbegrepen klachten door naar het VUMC om zo de lopende onderzoeken te versterken.

Inventarisatie RIVM

Het RIVM heeft afgelopen voorjaar een verkennend onderzoek gedaan naar gezondheidsklachten bij vrouwen met siliconen borstimplantaten. Het doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van de verschillende soorten gezondheidsklachten die vrouwen met borstimplantaten ervaren. Verder was de hoofdvraag of patronen en overeenkomsten hierin zijn te herkennen. Vrouwen met siliconen borstimplantaten zijn actief opgeroepen om klachten te melden. De respons was 976 vrouwen, waarvan een groep van 281 aangaf geen klachten te hebben. Bij een deel van de vrouwen die de vragenlijst hebben ingevuld, bestonden de klachten al voordat zij borstimplantaten kregen.

De NVPC erkent de conclusie van het RIVM dat op basis van haar onderzoek en de resultaten geen verbanden te leggen zijn en dat dit onderzoek buitengewoon lastig is. Zo is de kans op onbegrepen klachten bij vrouwen zonder prothesen ook ongeveer 3 procent. Daarom is het – anders dan de inventarisatie van het RIVM – essentieel dat vrouwen zonder prothesen worden vergeleken met vrouwen met prothesen. Eerdere onderzoeken die dat wel deden lieten ook geen relatie zien tussen borstprothesen en onbegrepen klachten, zoals een recente Amerikaanse studie waarbij meer dan 55.000 vrouwen tien jaar lang zijn gevolgd. Er werd in dat onderzoek geen relatie gevonden tussen klachten en zowel siliconen als zoutwater-implantaten.

Meer onderzoek

Tegelijkertijd pleit de NVPC voor verder wetenschappelijk onderzoek vanwege het belang voor vrouwen met onbegrepen klachten. Het is immers voor deze kleine groep vrouwen belangrijk dat er duidelijkheid komt over de herkomst van deze klachten en of er iets aan te doen is.